Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

Ίδρυση

Το σωματείο ιδρύθηκε το 2004 από 21 μέλη.

Μία αμάδα από συναδέλφους, αφουγκράστηκε την ανάγκη ίδρυσης ενός σωματείου σε μία δύσκολη περιοχή με παρατεταμένη την περίοδο θέρμανσης.

Δημιούργησε λοιπόν ένα σωματείο που θα απαρτίζεται από επαγγελματίες αδειούχους συντηρητές και εγκαταστάτες καυστήρων που ένας από τους στόχους του είναι να ενημερώνει συνεχώς τους πολίτες για την σωστή λειτουργία των καυστήρων τους, αλλά και την σωστή συντήρησή τους για εξοικονόμηση καυσίμου άρα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με τις ενέργειες που ασκήθηκαν από το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το σωματείο αύξησε τα μέλη του και ενσωμάτωσε στους κόλπους του και τους συναδέλφους της Κέρκυρας, επεκτίνωντας έτσι τις δραστηριότητές του.

Σήμερα το σωματείο "Η Φλόγα" επικεντρώνεται και στην επιμόρφωση των συναδέλφων, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο επιμορφωτικά σεμινάρια σε διάφορες εταιρίες του χώρου.