Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

Διοικητικό Συμβούλιο

Το σωματείο "Η Φλόγα" διοικείται από 5 μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται για τριετή θητεία σύμφωνα με το Ν.1712/87 όπως ισχύει.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχτηκε μετά τις αρχαιρεσίες και το αποτελούν:

Πρόεδρος:  Φάφας Δημήτρης
Γεν. Γραμματέας:  Γρασσέλης Αλέκος
Αντιπρόεδρος:  Παππάς Ελευθέριος
Ταμίας:  Μόσχος Χρήστος
Μέλος:  Οικονόμου Γιώργος

 

Ελεγκτική Επιτροπή
Μαζί με το Διοικητικό Συμβουλιο εκλέγεται και η 3 μελής Ελεκτική Επιτροπή που κύριο μέλημά της είναι ο έλεγχος των οικονομικών του Συνδέσμου.

Την Ελεκτική Επιτροπή απαρτίζουν: