Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

Σωματείο

flogaΤο σωματείο "Η Φλόγα" αποτελεί το σύνδεσμο Αδειούχων Εγκαταστατών - Συντηρητών Καυστήρων και Συσκευών Υγρών και Αερίων καυσίμων στην Ήπειρο & Κέρκυρα. Σκοπός του συνδέσμου είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

Το επάγγελμα του εγκαταστάτη - συντηρητή καυστήρων είναι ένα από τα αδειοδοτημένα τεχνικά επαγγέλματα. Η αδειοδότησή του γίνεται με βάσει το Π.Δ. 511/77 όπως ισχύει, για τα υγρά καύσιμα και βάσει του Π.Δ. 362/01 για τα αέρια καύσιμα.

Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για τα υγρά καύσιμα, χορηγείται από τις διευθύνσεις βιομηχανίας ή ανάπτυξης των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων μετά από εξετάσεις γραπτές και προφορικές σύμφωνα με την εγκύκλιο 371/84. Για τα αέρια καύσιμα οι αιτήσεις κατατείθενται στις κατά τόπους νομαρχίες αλλά οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από εξεταστική επιτροπή στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Το επάγγελμα του συντηρητή καυστήρων ανήκει στην κατηγορία των ηλεκτρολογικών επαγγελμάτων και απαιτεί πολλές ηλεκτρολογικές γνώσεις, γνώσεις αυτοματισμών, πολλές γνώσεις γύρω από την καύση και τα καύσιμα. Απαιτεί γνώση της λειτουργίας ολόκληρης της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης και του λεβητοστασίου. Απαιτεί ακόμα αρκετές μηχανολογικές γνώσεις και γνώση των κανονισμών και μέτρων ασφάλειας της αρμοδιότητας του στον χώρο του λεβητοστασίου. Τέλος απαιτεί γνώση γύρω από τους ρύπους και γενικώτερα την προστασία του περιβάλλοντος.