Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020

Θα σας ενδιέφερε η χρήση:

Αριθμός Ψήφων:
39

Πρώτη ψήφος:
Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011 20:09

Τελευταία Ψήφος:
Τρίτη, 24 Μάρτιος 2020 20:28

Θα σας ενδιέφερε η χρήση:

Hits Percent Graph
Φυσικό αέριο
25 64.1%
Πετρέλαιο
9 23.1%
Άλλο
5 12.8%
Δεν γνωρίζω
0 0%