Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020

Θα σας ενδιέφερε η χρήση:

Αριθμός Ψήφων:
38

Πρώτη ψήφος:
Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011 20:09

Τελευταία Ψήφος:
Δευτέρα, 18 Φεβρουάριος 2019 21:46

Θα σας ενδιέφερε η χρήση:

Hits Percent Graph
Φυσικό αέριο
25 65.8%
Πετρέλαιο
8 21.1%
Άλλο
5 13.2%
Δεν γνωρίζω
0 0%