Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

Θα σας ενδιέφερε η χρήση:

Αριθμός Ψήφων:
40

Πρώτη ψήφος:
Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011 20:09

Τελευταία Ψήφος:
Τετάρτη, 12 Αύγουστος 2020 10:51

Θα σας ενδιέφερε η χρήση:

Hits Percent Graph
Φυσικό αέριο
26 65%
Πετρέλαιο
9 22.5%
Άλλο
5 12.5%
Δεν γνωρίζω
0 0%